1,57 is growing

We are more than 5000 facebook friends!!! to celebrate this sweet and special moment, we put together a little video, hope you like it!
Ja som més de 5000 amics a facebook!!! per celebrar aquest moment tant bonic i especial, hem fet un petit vídeo, esperem que us agradi!
Ya somos mas de 5000 amigos en facebook!!! para celebrar este momento tan bonito y especial, hemos hecho este pequeño video, esperemos que os guste!

We have a winner!!


We have a winner for the boring job contest!!!
Congratulations Huanxin! Your job sucks and that’s why you are the winner of the boring job contest! Now you know what to do, send an email to 157ofgemma@gmail.com with your address and I’ll send you the prize.
Thank you all for participating!
Tenim un guanyador pel concurs de feines avorrides!!!

G i M: i el premi 1,57 of gemma de feines avorrides és per…HUANXIN HOU!

Huanxin, felicitats! La teva feina és lo pitjor i per tant has estat la guanyadora del concurs! Ara ja saps que fer, has d’enviar un email a 157ofgemma@gmail.com amb les teves dades i t’enviaré el teu regal.

Gràcies a tots per participar!
Tenemos un ganador para el concurso de trabajos aburridos!!!

G i M: y el premio 1,57 of gemma de trabajos aburridos es para…HUANXIN HOU!

Huanixn, felicidades! Tu trabajo es lo peor y por eso te mereces ganar el concurso! Ahora ya sabes lo que hacer, tienes que mandar un email con tus datos a 157ofgemma@gmail.comy te enviaré tu regalo.

big news

Sorry there was no cartoon today…we had the craziest weekend ever, we received some pretty awesome news on Friday (no babies) and we spend all weekend dealing with them and with some other things…the only thing we know is that our life will change drastically and with that 1,57 of gemma, I hope we all have fun with so many changes!  

Perdoneu que no hi hagi vinyeta avui…hem tingut el cap de setmana més boig de la història, el divendres vem rebre unes noticies bastant fantàstiques (res de bebés) i ens hem passat el cap de setmana gestionant-les i gestionant altres coses inesperades…L’única cosa que sabem segur és que la nostra vida canviarà radicalment i amb ella també 1,57 of gemma, espero que tots ens ho passem molt bé amb tant canvi!
Perdón por no haber colgado viñeta hoy…hemos tenido el fin de semana mas loco de la historia, el viernes recibimos unas noticias bastante fantásticas (nada de bebés) y nos hemos pasado el fin de semana gestionándolas y gestionando otras cosas inesperadas…La única cosa que sabemos seguro es que nuestra vida cambiará drásticamente y con ella también 1,57 of gemma, espero que todos nos lo pasemos muy bien con tanto cambio!

boring job contest

Having a boring job pays off!
YES! This is a boring job contest! This is how it works: if your job is super boring, write a comment under this post explaining what’s your job and why is it boring (it doesn’t have to be too long, one sentence is just ok). I will personally read all the posts and decide which job is the most boring and deserves to win, and if it is too difficult to decide Mochi will help. On May the 1st of 2013 I announce the winner. The winner will receive an original drawing that I will personally do for the occasion and that will be posed on the blog for everyone to envy the winner ;).
If you are the winner you have to send an email to 157ofgemma@gmail.com with your address and I send you your gift.
RULES:
  1. There is only one way to participate: describing your job posting a comment under this post, not by email, not by facebook, just in here.
  2. No cheating! If your job is made up the world will punish you with bad breath for the rest of your life, good luck with that.
  3. It’s a boring job contest, not a bad salary contest. So, if your job is to feed baby pandas in a paradise island and you get paid 1 dollar a year, I’m sorry but your job is still awesome, you don’t deserve to win!
Tenir una feina avorrida te premi!
SI! Això es un concurs de feines avorrides! Funciona així: si la teva feina és reavorrida escriu un comentari sota aquesta entrada explicant quina és la teva feina i perquè és avorrida (no cal que sigui massa llarg, amb una frase ja serveix). Jo llegiré tots els comentaris personalment i decidiré quina feina és la més avorrida i mereix guanyar, i si em costa molt decidir el Mochi m’ajudarà. El dia 1 de maig de 2013 anunciaré el guanyador. El guanyador rebrà un dibuix original fet per mi especialment per aquesta ocasió i que penjaré al blog perquè sigui l’enveja de tothom ;).
Si ets anunciat guanyador hauràs d’enviar un email a 157ofgemma@gmail.com amb la teva adreça i t’enviaré el teu regal.
NORMES:

  1. Només hi ha una manera de participar: descriure la teva feina posant un comentari sota aquest post, ni per mail, ni per facebook, només per aquí.
  2. No s’hi val fer trampes! Si t’inventes la feina el món en castigarà amb halitosi per la resta de la teva vida, així que bona sort.
  3. És un concurs de feines avorrides, no de salaris. Si la teva feina és donar de menjar a ossos panda bebés a una illa paradisíaca i guanyes 1 euro a l’any, ho sento però la teva feina segueix sent fantàstica, no et mereixes guanyar!
Tener un trabajo aburrido tiene premio!
SI! Esto es un concurso de trabajos aburridos! Funciona así: si tu trabajo es aburrido escribe un comentario debajo de esta entrada explicando cual es tu trabajo y porque es aburrido (no hace falta que sea demasiado largo, con una frase sirve). Yo leeré todos los comentarios personalmente y decidiré cual es el trabajo mas aburrido y que merece ganar, si me cuesta mucho decidir Mochi me ayudará. El dia 1 de mayo de 2013 anunciaré el ganador. El ganador recibirá un dibujo original hecho por mi especialmente para esta ocasión y que colgaré en el blog para que pueda ser la envidia de todo el mundo ;).
Si eres anunciado ganador habrás de enviar un email a 157ofgemma@gmail.com con tu dirección y te enviare tu regalo.
NORMAS:

  1. Solo hay una manera de participar: describir tu trabajo poniendo un comentario debajo de este post, ni por mail, ni por facebook, solo por aquí.
  2. No se vale hacer trampas! Si te inventas un trabajo el mundo te castigará con halitosis para el resto de tu vida, así que buena suerte.
  3. Es un concurso de trabajos aburridos, no de salarios. Así que, si tu trabajo es dar de comer a osos panda bebé en una isla paradisíaca y ganas 1 euro al año, lo siento pero tu trabajo sigue siento fantástico, no te mereces ganar!

thank you

I am very happy because 1,57 of gemma has more than 2000 friends on facebook and a total of 16.338 views in four months, and that makes me very happy, so thank you very much for being there!!
Estic molt contenta perquè 1,57 of gemma té més de 2000 amics al facebook i un total de 16.338 visites en quatre mesos, i això em fa molt feliç, així que moltes gràcies per ser aquí!!
Estoy muy contenta porque 1,57 of gemma tiene más de 2000 amigos en facebook y un total de 16.338 visitas en cuatro meses, y esto me hace muy feliz, así que muchas gracias por estar allí!!