be strong

G: Ho sento Mochi, estàs castigat i no pots pujar al llit. Saps que és ell, si fós per mi…
M: Però mami! Has de parlar amb ell! Aquest càstig es una bogeria!
P: Gemma, sigues forta…
G: Lo siento Mochi, estas castigado y no puedes subir a la cama. Sabes que es el, si fuese por mi…
M: Pero mami! Tienes que hablar con el! Este castigo es una locura!
P: Gemma, sé fuerte…


texting Mochi

I spend as much time as I can with Mochi, but when I’m not with him I miss him a lot and I always think how nice it would be to text him :).
Passo tot el temps que puc amb el Mochi, però quan no estic amb ell el trobo molt a faltar i sempre penso com m’agradaria poder-li enviar missatges.
” Com m’agradaria que el Mochi pogués enviar missatges.
G: Ei Mochi! Com estàs?
M: Bé. No trobo la meva joguina preferida 😦 “
Paso todo el tiempo que puedo con Mochi, pero cuando no estoy con él lo echo mucho de menos y siempre pienso como me gustaría poderle enviar mensajes.
“Como me gustaria que Mochi pudiera enviar mensajes.
G: Ei Mochi! Cómo estás?
M: Bien. No encuentro mi juguete favorito 😦 “

overweight

V: Està molt bé, però crec que té una mica de sobrepès…
M: Perdona???!!!
V: Está muy bien, pero creo que tiene un poco de sobrepeso…
M: Perdona???!!!


life in HD

Quan finalment netejes les ulleres i veus la vida en alta definició
Cuando finalmente limpias las gafas y ves la vida en alta definición

leaving the house in your pj’s

Creus que mai seràs del tipus de persones que surten de casa en pijama. Aleshores tens un cadell…
Crees que nunca serias del tipo de gente que sale de casa en pijama. Entonces tienes un cachorro…

1,57 of gemma published for the first time!

Yay!!!! We are celebrating! 1,57 of gemma has been published for the first time! Thanks to The Fed! We are very excited… at least some of us are… I can’t wait to see the next cartoon printed!
Estem de celebració! 1,57 of gemma ha estat publicat per primera vegada! Gràcies a The Fed! Estem molt contents… si més no alguns de nosaltres ho estem… ja estic impacient per veure la següent vinyeta publicada!
Bien!!! Estamos de celebración! 1,57 of gemma ha sido publicado por primera vez! Gracias a The Fed! Estamos muy contentos…al menos algunos de nosotros…ya estoy impaciente por ver la siguiente viñeta publicada!