There is a new pug in the building

Hi ha un altre carlino a l’edifici
1
T: Hola! Em dic Tudor!
M: OK Paoxin, ets horrible, estúpid i t’odio, apropar a la meva mami i estàs acabat.
2
G: Tudor, ets moníssim!!
3
busquan pares nuous
Hay un carlino nuevo en el edificio
1
T: Hola! Me llamo Tudor!
M: OK Paoxin, eres horrible, estúpido y te odio, acércate a mi mami y estas acabado.
2
G: Tudor, eres monísimo!!
3
busquando padres nuebos

my little muse

Today’s drawing is all about Mochi because my little muse has a little scratch in his eye and he is hating the medication. Get well Mochi!!!
El dibuix d’avui està totalment dedicat al Mochi perquè la meva petita musa té una ralladeta a l’ull i odia la medicació. Que et milloris Mochi!!!
El dibujo de hoy está totalmente dedicado a Mochi porque mi pequeña musa tiene una ralladita en el ojo y odia su medicación. Que te mejores Mochi!!!

family reunited

sketching at the airport while waiting for Peli

dibuixant mentre espero el Peli a l’aeroport
“Oh! has portat aquest!”

dibujando mientras espero a Peli en el aeropuerto
“Oh! has traido este tío!”

happy birthday to us!

This has been a very important weekend, Sunday was my birthday and today is Mochi’s birthday! It’s been a great intense year. I started as a dog less undergrad in Barcelona and now I am a Columbia graduate student, living in NYC, I started this blog that now has more than 6000 facebook fans and most important…I have Mochi in my life!! So far so good!
Aquest cap de setmana ha estat molt important, el dissabte va ser el meu aniversari i avui el del Mochi! Ha estat un any molt bo i intens. Vaig començar com a estudiant d’arquitectura sense gos a Barcelona i ara sóc estudiant de màster a Columbia, vivint a NYC, vaig començar aquest blog i ja té més de 6000 seguidors a facebook i el més important…tinc al Mochi a la meva vida! De moment tot va perfecte J!
Este fin de semana ha sido muy importante, el sábado fue mi cumple y hoy es el de Mochi! Ha sido un año muy bueno y intense. Empecé como estudiante de arquitectura sin perro en Barcelona y ahora soy estudiante de master en Columbia, viviendo en NYC, empecé este blog y ya tiene mas de 6000 seguidores en facebook y lo mas importante…tengo a Mochi en mi vida! De momento todo va perfecto J!

4th of July hangover

We are in NYC! and for our first 4th of July the mosquito ate us :), but it was a lot of fun!

El que no et diuen del 4 de Juliol (dia de l’independencia dels Estats Units).

Ja estem a Nova York!! i pel nostre primer 4 de Juliol sens han menjat els mosquits :), pero ens ho vem passar rebe [no hi han accents avui…]

El que no te dicen del 4 de julio (día de la independencia de los Estados Unidos). 

Ya estamos en Nueva York!! y para nuestro primer 4 de Julio se nos han comido los mosquitos 🙂 pero nos lo pasamos rebien

something productive

This is for the ones who, like me, are working or studying during this summer…
Quan saps que hauries d’estar fent alguna cosa productiva però simplement no t’importa
Aquesta vinyeta és per aquells que, com jo, estan treballant o estudiant aquest estiu.
Cuando sabes que tendrías que estar hacienda algo productivo per simplemente te da igual
Esta viñeta es para aquellos que, como yo, están trabajando o estudiando este verano.

new baby

Sorry I was away for a while…we were on a really special family trip to Los Angeles. We went to visit my sister but most of all, we went to meet my super cute newborn niece! She is a cutie pie!
Perdó per haver estat absent temporalment…estàvem en un viatge familiar molt especial a Los Angeles. He manat a visitar a la meva germana, però sobretot, hem anat a conèixer a la meva nova nebodeta! És una monadeta!
Perdón por haber estado ausente temporalmente…estábamos en un viaje familiar muy especial a Los Ángeles. Hemos ido a visitar a mi hermana, pero sobretodo, hemos ido a conocer a mi nueva sobrinita! es una monadita!

We have a winner!!


We have a winner for the boring job contest!!!
Congratulations Huanxin! Your job sucks and that’s why you are the winner of the boring job contest! Now you know what to do, send an email to 157ofgemma@gmail.com with your address and I’ll send you the prize.
Thank you all for participating!
Tenim un guanyador pel concurs de feines avorrides!!!

G i M: i el premi 1,57 of gemma de feines avorrides és per…HUANXIN HOU!

Huanxin, felicitats! La teva feina és lo pitjor i per tant has estat la guanyadora del concurs! Ara ja saps que fer, has d’enviar un email a 157ofgemma@gmail.com amb les teves dades i t’enviaré el teu regal.

Gràcies a tots per participar!
Tenemos un ganador para el concurso de trabajos aburridos!!!

G i M: y el premio 1,57 of gemma de trabajos aburridos es para…HUANXIN HOU!

Huanixn, felicidades! Tu trabajo es lo peor y por eso te mereces ganar el concurso! Ahora ya sabes lo que hacer, tienes que mandar un email con tus datos a 157ofgemma@gmail.comy te enviaré tu regalo.