something productive

This is for the ones who, like me, are working or studying during this summer…
Quan saps que hauries d’estar fent alguna cosa productiva però simplement no t’importa
Aquesta vinyeta és per aquells que, com jo, estan treballant o estudiant aquest estiu.
Cuando sabes que tendrías que estar hacienda algo productivo per simplemente te da igual
Esta viñeta es para aquellos que, como yo, están trabajando o estudiando este verano.

when time stops

1.     Activitats tant avorrides que són capaces de parar el temps
2.     Com a mínim dues hores mes tard…
1.     Actividades tan aburridas que son capaces de parar el tiempo
2.     Al menos dos horas mas tarde…