mother in law

My mother in law is visiting; she is very concerned about our relationship with Mochi and the fact that we are not in any hurry to have babies on our own.
La meva sogra està de visita i esta molt preocupada per la nostra relació amb el Mochi i el fet de que no tinguem cap pressa per tenir fills.
Mi suegra está de visita y esta muy preocupada por nuestra relación con Mochi y el hecho de que no tengamos ninguna prisa de tener hijos.

Contest update

The contest is going great! We’ve had 277 entries so far, you have until November 30th to participate! I am looking forward to see all your pictures! Mochi not so much…

Cute picture contest!!

We are hosting an Instagram cute picture contest! The winner gets a personalized cartoon!  Follow us @157ofgemma, post your cute picture in Instagram (any cute picture is welcome) before the end of the month with #157ofgemmacontest. Get crazy, we are expecting to be slapped by cuteness! 


Estem fent un concurs de fotos mones! El guanyador tindrà un dibuix personalitzat! Segueix el nostre instagram a @157ofgemma, publica la teva foto a instagram (qualsevol foto mona es benvinguda) abans de final de mes amb #157ofgemmacontest. Inspira’t i participa, estem impacients per veure el que ens teniu preparat! 

Estamos hacienda un concurso de fotos monas en instagram! El ganador tendrá un dibujo personalizado! Sigue nuestro istagram @157ofgemma, publica tu foto en instagram (cualquier foto bonita, o simpático es bienvenida) antes de final de mes con #157ofgemmacontest. Inspirate y participa, estamos impacientes por ver lo que tenéis preparado! 

Mochi hates walking, my favorite cartoon

This is one of my favorites (if not my favorite) 1,57 of gemma cartoon, it shows Mochi’s cute and complicated personality and inspired this video.
Aquest es un de les meves vinyetes de 1,57 of gemma preferides, si no la meva preferida. Ensenya la personalitat del Mochi I va inspirar aquest vídeo.

Esta es de mis viñetas de 1,57 of gemma favoritas, si no mi favorita. Ensena la personalidad de Mochi y inspire este vídeo.

Sketching in the train

I’ve been sketching a lot lately and I am actually running out of notebooks. I am specially working on Mochi’s expressions, and having a lot of fun with it! I specially like to see him super excited, what do you think?

He estat fent molts esbossos ultimament fins al punt se m’estan acabant les llibrets. Estic desenvolupant les expressions del Mochi i ho estic passant massa be. M’agrada especialment quan esta emocionat, que us sembla?

He estado esbozando mucho últimamente tanto que se me están acabando las libretas. Estoy desarrollando las expresiones de Mochi y me lo estoy pasando demasiado bien. Me gusta especialmente cuando esta emocionado, que os parece?