I need your help

Hello all! I have some awesome news, I am a finalist for the national art contest for canvas wines!! I am super happy because I put a lot of effort on it in a week I was overwhelmed by work, maybe it’s true that sometimes work hard pay off hehe.
I need your help! Part of the decision on choosing the winner is public voting so it would really really really mean the world to me if you could vote for me! I am in the Cabernet Saubignon section, my painting is the one that looks like a red forest made of bottles pouring wing (the description is next to it). I am the #437 Gemma. Don’t forget to click the sumbit button at the bottom.
Thank you very much for helping me! To thank you I will spend my Christmas vacation making more cartoons for 1,57 of gemma so this blog gets a little back in shape.
TRADUCCIÓ
Hola a tots! Tinc noticies molt emocionants, sóc finalist d’un concurs d’art nacional als Estats Units per canvas wines!! Estic molt contenta perque li vaig edicar molt esforç en una setmana que estava molt estressada per que tenia molta feina, al final serà veritat que treballar dur val la pena jejeje.
Necessito la teva ajuda! Part de la decisió per escollir guanyador es votació popular i significaria moltíssim per mi que em que votessis! Estic a la secció de Cabernet Saubinon, la meva pintura es la del bosc vermell creat per ampolles tirant vi (la descripció està al costat). Sóc la participant #437 Gemma. No t’oblidis de clicar submit a sota de tot.
Moltissimes gràcies per la teva ajuda! Per agrair-ho em passaré les vacances de nadal dibuixant vinyetes per que el blog torni a estar en forma.
TRADUCCIÓN

Hola a todos! Tengo noticias muy emocionantes, soy finalista de un concurso nacional de Estados Unidos para canvas wines!! Estoy muy contenta porque le dediqué mucho esfuerzo durante una semana que estaba muy estresada porque tenia mucho trabajo, al final resultará que trabajar duro vale la pena jejeje.
Necesito tu ayuda! Parte de la decisión para escoger el ganador es votación popular y significaría muchismo para mi que me votases! Estoy en la sección de Cabernet Saubinon, mi pintura es la del bosque rojo creado por botellas tirando vino (la descripción está al lado). Soy la participante #437 Gemma. No te olvides de clicar submit a bajo de todo

Muchisimas gracias por tu ayuda! Para agradecerlo me pasare las navidades dibujando viñetas para que el blog vuelva a ser lo que era.

1,57 of gemma published for the first time!

Yay!!!! We are celebrating! 1,57 of gemma has been published for the first time! Thanks to The Fed! We are very excited… at least some of us are… I can’t wait to see the next cartoon printed!
Estem de celebració! 1,57 of gemma ha estat publicat per primera vegada! Gràcies a The Fed! Estem molt contents… si més no alguns de nosaltres ho estem… ja estic impacient per veure la següent vinyeta publicada!
Bien!!! Estamos de celebración! 1,57 of gemma ha sido publicado por primera vez! Gracias a The Fed! Estamos muy contentos…al menos algunos de nosotros…ya estoy impaciente por ver la siguiente viñeta publicada!