first time grandmas

Àvies per primera vegada

Ma: Mama sisplau, para de comprar-li roba al bebé, pensa que creixen súper ràpid i no tindrà temps de posar-s’ho tot!

M: Compraré el que em doni la gana!!


Abuelas primerizas

Ma: Mama por favor, para de comprarle ropa al bebé, piensa que crecen súper rápido y no tendrá tiempo de ponérselo todo!


M: Compraré lo que me de la gana!!

this is how it works

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

This is how Sant Jordi (the best day of the year) goes: Once upon a time, there was a little village threatened by a hungry dragon. The dragon ate everything he found, all the animals…and people. It came to one point where the king had to take measures to control the dragon, he announced there would be a lottery to decide who would be eaten by the beast. Unfortunately for the king, the one who won the lottery was no other than the princess. Once the day arrive, the princess accepted her destiny and when the dragon was about to eat her…Sant Jordi came riding his gorgeous dragon and stab the dragon with his lance (I prefer to think he just hurt him a little bit, just enough to scare him away, at the end of the day, the poor dragon needed to eat!). The dragon’s blood emerged a waterfall of roses, Sant Jordi picked up the most beautiful one and gave it to the princess. The princess was so grateful she gave him a book (I guess a pretty good one!). From that day on, every April 23rd, people give roses to the ones they love, and they give books back.
Així és com funciona: Sant Jordi 2013

  1. El Peli (que per cert es diu Jordi) em desperta amb la rosa més bonica
  2. i després em torno una mica boja amb la compra de llibres

Suposo que tothom que parla català ja sap la història, però és tant bonica que recordem-la! Hi havia una vegada, un petit poblet amenaçat per un drac afamat. El drac es menjava tot el que trobava, tots els animals…i persones. Va arribar a un punt en que el rei es va veure obligar a prendre mesures per controlar el trac i va decidir fer un sorteig per decidir a qui es menjaria la bestia. Per desgracia del rei, la persona que va guanyar el sorteig va ser cap altra que la princesa. Quan va arribar el dia, la princesa va acceptar el seu fatal destí i quan el drac estava a punt de menjar-la…Sant Jordi va aparèixer en el seu magnífic cavall i va apunyalar el drac amb la seva llança (prefereixo pensar que només li va fer una mica de mal, el suficient per espantar-lo, al cap i a la fi, el pobre drac havia de menjar!). De la sang del drac va caure una cascada de roses, de les quals Sant Jordi va escollir la mes bonica i se la va donar a la princesa. La princesa, en senyal d’agraïment li ve regalar un llibre (suposo que un de molt bo!). A partir d’aquell dia, cada 23 d’abril tothom li dona una rosa a la persona que estima, i ella regala un llibre a canvi.
Así es como funciona: Sant Jordi 2013

  1. Peli (que por cierto se llama Jordi) me despierta con la rosa mas bonita
  2. y después me vuelvo un poco loca con la compra de libros


De esto trata San Jordi (el mejor día del año): Había una vez, un pequeño pueblo amenazado por un hambriento dragón. El dragón se comía todo lo que encontraba, todos los animales…y personas. Llegó a un punto en que el rey se vio obligado a tomar medidas para controlar en dragón y decidió hacer un sorteo para decidir a quien se comería la bestia. Por desgracia del rey, la persona que ganó el sorteo fue no otra que la princesa. Cuando el día llegó, la princesa aceptó su fatal destino y cuando el dragón estaba a punto de comérsela…Sant Jordi apareció en su hermoso caballo y apuñaló al dragón con su lanza (prefiero creer que solo le hizo un poco de daño, el suficiente para asustarlo, al fin y al cabo, el pobre dragón tenia que comer!). De la sangre del dragón cayó una cascada de rosas, de las cuales Sant Jordi escogió la más bonita y se la dio a la princesa. La princesa en señal de agradecimiento le regaló un libro (supongo que uno muy bueno!). A partir de ese día, cada 23 de Abril, la gente le da rosas a sus seres queridos, y ellos les regalan libros.

el examen de matemáticas

Tomorrow is Sant Jordi, my absolute favourite day of the year, and for those who doesn’t know what book to buy, here is a suggestion: ‘el examen de matemáticas’ written by Miguel Matesanz and fully illustrated by me! I hope you like it!
http://www.edebe.es/publicaciones-generales/libro-el-examen-de-matematicas=3144=1=99
Demà és Sant Jordi, el meu dia preferit de l’any!! I per aquells que encara no s apigueu quin llibre comprar, aquí hi ha una recomanació: ‘el examen de matemáticas’ escrit per Miguel Matasanz i il·lustrat per mi! Espero que us agradi!!
http://www.edebe.es/publicaciones-generales/libro-el-examen-de-matematicas=3144=1=99
Mañana es San Jordi, mi día favorito del año!! Y para aquellos que aun no sepáis que libro comprar, aquí va una sugerencia: ‘el examen de matemáticas’ escrito por Miguel Matasanz y ilustrado por mi! Espero que os guste!!

http://www.edebe.es/publicaciones-generales/libro-el-examen-de-matematicas=3144=1=99

My mother-in-law’s concern

La preocupació de la meva sogra
La preocupación de mi suegra


truth be told

Ara que he viscut quasi tota la meva vida puc dir amb tota certesa que les integrals no serveixen per res…
Ahora que he vivido casi toda mi vida puedo decir con toda seguridad que las integrales no sirven para nada…