new baby

Sorry I was away for a while…we were on a really special family trip to Los Angeles. We went to visit my sister but most of all, we went to meet my super cute newborn niece! She is a cutie pie!
Perdó per haver estat absent temporalment…estàvem en un viatge familiar molt especial a Los Angeles. He manat a visitar a la meva germana, però sobretot, hem anat a conèixer a la meva nova nebodeta! És una monadeta!
Perdón por haber estado ausente temporalmente…estábamos en un viaje familiar muy especial a Los Ángeles. Hemos ido a visitar a mi hermana, pero sobretodo, hemos ido a conocer a mi nueva sobrinita! es una monadita!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s