happy father’s day!

This one is for all the dads, and specially mine, of course!! I’ve been accepted to Columbia University, and I am thrilled! But I hate the idea of going to Columbia comparing to how much my dad loves it! I think he wasn’t so proud of me since I told him I wanted to study architecture hehe…
Traducció

  1. ‘la meva filla és arquitecte’
H: Ei! La meva filla també és arquitecte!

  1. ‘Papa de Columbia’
Aquesta vinyeta és per tots els pares, i especialment pel meu, evidentment!! M’han acceptat per estudiar a la Universitat de Columbia, i estic encantada! Però odio la idea d’anar a Columbia en comparació del que li encanta al meu pare! Crec que no ha estat tant orgullós de mi desde que li vaig dir que volia estudiar arquitectura jeje…
Traducción

  1. ‘mi hija es arquitecta’
H: Ei! Mi hija también es arquitecta!

  1. ‘Papá de Columbia’
Esta viñeta es para todos los padres, y especialmente el mío, evidentemente!! Me han aceptado para estudiar en la Universidad de Columbia, y estoy encantada! Pero odio la idea de ir a Columbia en comparación de lo que li encanta a mi padre! Creo que no ha estado tan orgulloso de mi desde que le dije que quería estudiar arquitectura jeje…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s