how I end up boxing

This is the true story of how I end up boxing
Aquesta és la història real de com vaig acabar fent boxe
1.
G: Hola! Això és cardiobox?
D: No. Això és boxe
2.
D: Vinga!
3.
D: Pegues com una noia!
G: …sóc una noia…
4.
D: Ens veiem la setmana que ve?
G: clar…
Ésta es la historia real de como acabé haciendo boxeo
1.
G: Hola! Esto es cardiobox?
D: No. Esto es boxeo puro y duro.
2.
D: Vamos!!
3.
D: Pegas como una chica!
G:…soy una chica….
4.
D: Nos vemos la semana que viene?
G: claro…

nothing to compain


A vegades se m’oblida que no tinc res de què queixar-me.
1. G: deixeu-me tranquila, els dos!
2. 2 segons després…
A veces se me oblida que no tengo nada de qué quejarme.
1. G: dejarme tranquila, los dos!
2. 2 segundos después…

a good friend always know when to lie

A bride never needs to know the truth if it’s not good.
Una bona amiga sempre sap quan ha de mentir.
Una núvia mai vol saber la veritat si no són bones notícies.
G: Estàs guapíssima!
N: Gràcies!
Una buena amiga siempre sabe cuando mentir.
Una novia nunca quiere saber la verdad si no son buenas noticias.
G: Estás guapisima!
N: Gracias!

never losing good habits

No perdre mai les bones costums
1988 el meu pare abans de que el tornés calb
2013 el meu pare
No perder nunca las buenas costumbres
1988 mi padre antes de que lo volviera calvo

2013 el meu pare

mysteris of tupperware

Mai a la vida he comprat una carmanyola, d’on ha sortit tot això?
Nunca en la vida he comprado un tupper, de donde ha salido todo esto?